viết thuê luận văn 99
DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN UY TÍN NHẤT
HOTLINE: 0989-546-803
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tài sản dài hạn là gì? Tài sản dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những gì?

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là hai yếu tố quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải để tâm đến để có thể duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm tài sản ngắn hạn là gì, ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu khái niệm còn lại: Tài sản dài hạn là gì cũng như các vấn đề xoay quanh tài sản dài hạn trong doanh nghiệp.

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn (Long-term assets) bao gồm cả tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình mà một doanh nghiệp có thể sử dụng, thay thế và / hoặc chuyển đổi sang tiền mặt sau chu kỳ hoạt động bình thường (ít nhất 12 tháng) hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh. Tài sản dài hạn ít khi thay đổi hình thái giá trị trong toàn bộ quá trình kinh doanh. Bởi vì loại tài sản này khó chuyển đổi thành tiền mặt hơn tài sản lưu động, chúng thường được coi là tài sản kém thanh khoản.

Tài sản dài hạn được báo cáo trên bảng cân đối kế toán cùng với tài sản lưu động. Hai giá trị này thể hiện cho tất cả mọi tài sản mà một doanh nghiệp đang sở hữu. Trong bảng cân đối kế toán, tài sản dài hạn thường được ghi nhận theo giá mua, do đó không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị hiện tại của tài sản.

tai_san_dai_han_la_gi_luanvan99
Khái niệm tài sản dài hạn là gì?

Xem thêm:

➣ Chia sẻ 20 dạng đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng tiêu biểu

Tài sản dài hạn gồm những gì?

Tài sản dài hạn của mỗi doanh nghiệp sẽ gồm có: tài sản cố định, các khoản phải thu dài hạn, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn cùng một số tài sản dài hạn khác. Mỗi loại sẽ mang những đặc điểm riêng cụ thể:

Tài sản cố định

Đây chính là mục phản ảnh được toàn bộ phần tài sản của mỗi doanh nghiệp có thời gian sử dụng, có giá trị lớn, thu hồi, luân chuyển trên 12 tháng hoặc là một chu kỳ sản xuất thông thường nào đó. Trong tài sản cố định lại bao gồm: tài sản cố định hữu hình, vô hình và tài sản cố định thuê tài chính.

 • Tài sản cố định hữu hình: Nó là nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,... Thường thì chúng sẽ là những tư liệu chủ yếu có hình thái vật chất thỏa mãn được các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình. Và đặc biệt chúng phải tham gia vào một hoặc nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng trạng thái ban đầu vẫn giữ được.
 • Tài sản cố định vô hình: Nó sẽ là thương hiệu, những phát minh, bằng sáng chế, quyền tác giả,... Đây là tài sản không xuất hiện bằng hình thái vật chất mà chúng được đầu tư và thỏa mãn những tiêu chí của tài sản cố định vô hình.
 • Tài sản cố định thuê tài chính: Đây là những tài sản giống như tên gọi của chúng mà các doanh nghiệp thường đi thuê của những công ty cho thuê tài chính. Sau khi hết thời hạn thì doanh nghiệp có thể tiếp tục thuê hoặc được quyền mua lại theo như hợp đồng đã thỏa thuận.

Các khoản phải thu dài hạn

Những khoản này tương tự như những khoản thu ngắn hạn trong tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên chúng có điểm khác biệt chính là: thời gian thu hồi và sử dụng những tài sản này phải là trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Thông thường những khoản phải thu dài hạn trong tài sản dài hạn bao gồm: Phải thu nội bộ, phải thu của khách hàng, vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc, phải thu về cho vay và phải thu khác.

Bất động sản đầu tư

Đây sẽ là những loại bất động sản mà được các doanh nghiệp nắm giữ với nhiều mục đích khác nhau như cho thuê hay chờ giá tăng để bán kiếm chênh lệch. Các bất động sản sử dụng cho mục đích là phục vụ sản xuất, cung cấp hàng hóa hay bất động sản được bán ngay khi đang trong kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được gọi là bất động sản đầu tư.

Tài sản dở dang dài hạn

Tài sản dở dang dài hạn là một tiêu chí dùng để tổng hợp và phản ánh giá trị của chi phí sản xuất kinh doanh đang còn dang dở hay là những chi phí xây dựng dài hạn vẫn đang còn dang dở ngay tại thời điểm báo cáo. Bao gồm:

 • Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Là loại chi phí dùng để sản xuất hàng tồn kho nhưng mà trong kế hoạch sản xuất bị chậm trễ, gián đoạn hay vượt quá một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp tính tại thời điểm báo cao.
 • Chi phí sản xuất kinh doanh cơ bản dở dang: Chỉ tiêu này phản ánh tất cả tài sản cố định của doanh nghiệp đang trong quá trình mua sắm hay chi phí để sửa chữa những tài sản cố định lớn của doanh nghiệp,... Tuy nhiên những tài sản này chưa bàn giao, đang lắp đặt hay chưa đưa vào quy trình sản xuất.

Đầu tư tài chính dài hạn

Tiêu chí này sẽ phản ánh được toàn bộ phần giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo với các khoản chi phí đầu tư dài hạn như: đầu tư cho công ty còn, công ty liên doanh liên kết hoặc là góp vốn cho một đơn vị khác trong thời gian hơn 12 tháng hoặc là hơn nửa một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Những khoản này đã được trừ đi các khoản phí tổn thất khi đầu tư hay các phí dự phòng khác. Tiêu chí này thường bao gồm các khoản phổ biến như:

 • Đầu tư vào công ty con
 • Đầu tư vào công ty liên doanh - liên kết
 • Đầu tư góp vốn cùng đơn vị khác
 • Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 • Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

Các tài sản dài hạn khác

Các tài sản dài hạn khác chính là chỉ tiêu góp phần phản ánh tổng hợp những giá trị của các tài sản dài hạn khác mà có thời gian sử dụng, thu hồi trên 12 tháng tính đến trước thời điểm báo cáo. Cụ thể bao gồm:

 • Chi phí trả trước dài hạn: Chúng phản ánh số tiền mà doanh nghiệp đã trả trước cho một đơn bị nào đó để được họ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ mình mong muốn. Tính từ thời điểm trả trước thì những khoản này phải có thời hạn là 12 tháng hoặc là dài hơn một chu kỳ sản xuất thông thường.
 • Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Khi mà những khoản chênh lệch tạm thời mà doanh nghiệp đang phải chịu thuế hay là phần chênh lệch được khấu trừ trong cùng một đối tượng, quyết toán cho một cơ quan thuế. Thì phần thuế được hoãn lại này cần được trả bù trừ với tài sản thuế hoãn lại.
 • Vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị thuần. Tức là khi đã được trừ đi khoản dự phòng giảm giá của những phụ tùng, thiết bị sử dụng để thay thế hay dự phòng hư hỏng. Chúng không đủ tiêu chí để phân loại thành tài sản cố định hay hàng tồn kho nhưng phải có thời gian lưu trữ ít nhất là 12 tháng hoặc là một chu kỳ sản xuất kinh doanh.
 • Tài sản dài hạn khác: Như đã nêu ở trên thì đây sẽ là những giá trị tài sản dài hạn chủ yếu như các vật phẩm trưng bày, để ở bảo tàng,... Tuy nhiên chúng sẽ được được phân thành tài sản dài hạn và không được đem bán trong thời gian là 12 tháng tính từ lúc báo cáo.

Tài sản dài hạn có những đặc điểm gì?

Tài sản dài hạn có các đặc điểm sau:

 • Tài sản dài hạn có thời gian sử dụng hữu ích (dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích trong tương lai) trong thời gian lớn hơn một năm hoặc một chu kỳ hoạt động
 • Tài sản dài hạn được mua lại để sử dụng vào hoạt động kinh doanh
 • Tài sản dài hạn không được mua với mục đích bán lại cho khách hàng
 • Phải có khả năng sử dụng nhiều lần trong thời gian ít nhất một năm

 

dac_diem_cua_tai_san_dai_han_luanvan99
Đặc điểm của tài sản dài hạn

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp là gì?

Có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Bao gồm: Yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. 

Các yếu tố chủ quan 

 • Trình độ chuyên môn và trình độ quản lý của đội ngũ nhân lực: Có thể nói, nguồn nhân lực luôn là một trong những yếu tố cốt lõi của mọi hoạt động trong doanh nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn nói riêng. Đặc biệt phải kể đến trong trường hợp này là trình độ của đội ngũ quản lý và tay nghề của công nhân lao động. Người quản lý giỏi sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với tình hình của thị trường, của doanh nghiệp dẫn đến quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực và tài sản của doanh nghiệp. Cũng như công nhân có trình độ chuyên môn cao, lành nghề sẽ tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao. Góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Năng lực quản lý tài sản dài hạn: Quản lý tài sản dài hạn bao gồm quản lý các khoản phải thu dài hạn; quản lý bất động sản đầu tư và quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp.
 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp khác nhau về lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh sẽ có sự khác nhau trong phân bổ và sử dụng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

tai_san_dai_han_luanvan99
Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 

Các yếu tố khách quan 

 • Các yếu tố chính trị - Pháp luật: Đây là một trong những yếu tố mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần xem xét. Nếu một thị trường thiếu đi sự ổn định chính trị, pháp luật thì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng.
 • Môi trường kinh tế: Là tổng hợp tất cả các yếu tố kinh tế (chính sách tiền tệ, mức độ tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá hối đoái, chu kỳ kinh tế…) ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh cũng như cách ra quyết định của doanh nghiệp.
 • Thị trường: Thị trường là nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, thị trường hàng hóa quyết định đến việc sử dụng vốn, thị trường vốn quyết định đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ sản phẩm quyết định đến doanh thu và sản phẩm của doanh nghiệp.

Từ những chia sẻ xoay quanh khái niệm tài sản dài hạn là gì, hy vọng bạn đọc sẽ có thêm những kiến thức bổ ích phục vụ cho học tập cũng như công việc của mình.

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên (*)
Địa chỉ Email (*)
Số điện thoại (*)
 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM
THÔNG TIN LIÊN HỆ - LUẬN VĂN 99

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU

- VP Hà Nội: Tòa nhà Nam Đô, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- VP HCM: Tòa nhà Dali, 24C, Phan Đăng Lưu, P.6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0989-546-803

Email: dichvuluanvan99@gmail.com

Copyright © 2008 by LV99 - Top các dịch vụ viết thuê luận văn uy tín