viết thuê luận văn 99
DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN UY TÍN NHẤT
HOTLINE: 0989-546-803
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Ngành Thẩm Định Giá

Thẩm định giá là một trong những chuyên ngành nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Tuy nhiên, quá trình để trở thành một thẩm định viên thì không hề dễ dàng chút nào. Trong quá trình học tập sẽ có không ít lần bạn phải hoàn thành những đề tài tiểu luận mà giáo viên giao. Hiểu được điều đó, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến bạn một số đề tài tiểu luận chuyên ngành thẩm định giá để bạn tham khảo và lựa chọn khi làm tiểu luận. Bạn hãy tìm hiểu nhé!

Đôi nét về chuyên ngành thẩm định giá

tieu_luan_tham_dinh_gia_luanvan2s
Đôi nét về chuyên ngành thẩm định giá

Thẩm định giá là một chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế. Ở bậc học cao đẳng - đại học, Chương trình học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản, hệ thống cũng như khả năng nghiên cứu, phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề để về thẩm định giá trong nước và khu vực. Từ đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể độc lập tiến hành thẩm định giá các loại tài sản như bất động sản, máy móc - thiết bị, tài sản vô hình, doanh nghiệp...

Ở bậc cao học (thạc sĩ, tiến sĩ), mục tiêu của chương trình là giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và năng lực làm việc độc lập, sáng tạo để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định giá. Cụ thể, học viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn nâng cao về thẩm định giá tài sản; cách sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để xử lý dữ liệu trong quá trình vận dụng các phương pháp thẩm định giá vào thực tiễn một cách hiệu quả… đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu trong hoạt động thẩm định giá cho các thành phần kinh tế.

Các học phần bắt buộc chính trong chuyên ngành thẩm định giá bao gồm:

 • Luật chuyên ngành Thẩm định giá
 • Nguyên lý Thẩm định giá
 • Thẩm định giá bất động sản
 • Thẩm định giá máy – thiết bị
 • Thẩm định giá doanh nghiệp
 • Thẩm định giá tài sản vô hình
 • Thẩm định giá Tài sản trí tuệ
 • ...

Danh sách đề tài tiểu luận chuyên ngành thẩm định giá

Dưới đây, Luận Văn 2S sẽ gửi đến bạn danh sách các đề tài tiểu luận chuyên ngành thẩm định giá đã được chúng tôi chia nhỏ thành các phần dựa trên các học phần bắt buộc của chuyên ngành để bạn tiện quan sát cũng như tìm kiếm đúng chủ đề bài luận nhanh chóng nhất:

Tiểu luận Luật chuyên ngành thẩm định giá

Thẩm định giá. Nội dung quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực thẩm định giá

Thẩm quyền quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực thẩm định giá

Thẩm định giá. Quy trình thẩm định giá

Thẩm định viên. Tiêu chuẩn của một thẩm định viên về giá

Các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thực hiện thẩm định giá

Các tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá

Doanh nghiệp kinh doanh thẩm định giá. Các điều kiện để được kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Hội đồng thẩm định giá. Quyền và nghĩa vụ của hội đồng thẩm định giá

Các trường hợp không được tham gia thẩm định giá

Chi phí thẩm định giá

Tiểu luận Nguyên lý thẩm định giá

 1. Các cách tiếp cận và các phương pháp thẩm định giá
 2. Thẩm định giá và các tiêu chuẩn thẩm định giá
 3. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất trong thẩm định giá
 4. Nguyên tắc thay thế trong thẩm định giá
 5. Đặc điểm và mối liên quan giữa chi phí, thu nhập, giá cả, giá trị trong nguyên lý thẩm định giá
 6. Ứng dụng toán tài chính trong thẩm định giá
 7. Tìm hiểu về cơ sở giá trị và nguyên tắc thẩm định giá
 8. Nguyên tắc cung – cầu trong thẩm định giá
 9. Nguyên tắc dự kiến lợi ích tương lai trong thẩm định giá
 10. Nguyên tắc phù hợp trong thẩm định giá
 11. Nguyên tắc đóng góp trong thẩm định giá
 12. Thẩm định giá. Các phương pháp thẩm định giá

Tiểu luận Thẩm định giá bất động sản

 1. Hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản trong hoạt động cho vay của Ngân hàng ACB
 2. Thực trạng và một số giải pháp hạn chế tác động rủi ro trong công tác thẩm định giá bất động sản
 3. Quy trình thẩm định và một số phương pháp định giá bất động sản.
 4. Thị trường bất động sản. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản
 5. Thẩm định giá bất động sản. Vai trò của thẩm định giá bất động sản trong nền kinh tế
 6. Thẩm định giá bất động sản và quy trình thẩm định giá bất động sản
 7. Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thương Tín.
 8. Vận dụng phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam
 9. Thẩm định giá bất động sản thế chấp tại các ngân hàng
 10. Phân tích tác động của sự minh bạch thông tin trong thị trường bất động sản Việt Nam đối với công tác thẩm định giá bất động sản.

Mẫu đề cương tiểu luận Thẩm định giá bất động sản:

tieu_luan_tham_dinh_gia_bat_dong_san_luanvan2s
Đề tài: Vận dụng phương pháp vốn hóa thu nhập trong thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam

Bạn đang "đau đầu" vì chưa chọn được đề tài tiểu luận, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu hay bạn không có thời gian? Đừng lo, hãy để DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN của Luận Văn 99 san sẻ cùng bạn. Chúng tôi nhận viết tiểu luận tất cả bậc học: Cao đẳng - Đại học và tiểu luận thạc sĩ, tiến sĩ. Chi tiết dịch vụ viết thuê tiểu luận, truy cập: https://luanvan99.com/dich-vu-viet-thue-tieu-luan-bid9.html

Tiểu luận Thẩm định giá máy – thiết bị

 1. Thẩm định giá máy móc thiết bị. Vai trò của thẩm định giá máy móc thiết bị trong nền kinh tế
 2. Thẩm định giá máy móc thiết bị. Các nội dung của thẩm định giá máy móc thiết bị
 3. Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị
 4. Các nguyên tắc thẩm định giá máy móc thiết bị
 5. Cơ sở giá trị của thẩm định giá máy móc thiết bị
 6. Các phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị
 7. Phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định giá máy móc thiết bị
 8. Phương pháp chi phí trong thẩm định giá máy móc thiết bị
 9. Phương pháp thu nhập trong thẩm định giá máy móc thiết bị
 10. Định giá máy móc thiết bị nhà xưởng để xác định tài sản doanh nghiệp

Tiểu luận Thẩm định giá doanh nghiệp

 1. Thẩm định giá doanh nghiệp là gì? Vai trò của thẩm định giá doanh nghiệp trong nền kinh tế
 2. Đánh giá giá trị doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp trong thẩm định giá
 3. Các nội dung và phương pháp cơ bản trong quá trình thẩm định giá doanh nghiệp
 4. Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp
 5. Thu thập thông tin phục vụ cho quá trình thẩm định giá doanh nghiệp. Các nguồn và loại dữ liệu cần thu thập
 6. Phân tích các môi trường kinh doanh trong thẩm định giá doanh nghiệp
 7. Vận dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam.
 8. Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức trong thẩm định giá doanh nghiệp
 9. Thực trạng và giải pháp cho hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam
 10. Phương pháp so sánh giá trị thị trường trong thẩm định giá doanh nghiệp

Tiểu luận Thẩm định giá tài sản vô hình

 1. Thẩm định giá tài sản vô hình. Vai trò của thẩm định giá tài sản vô hình trong nền kinh tế
 2. Những nội dung cơ bản trong thẩm định giá tài sản vô hình
 3. Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình
 4. Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp
 5. Những nguyên tắc và phương pháp cơ bản trong thẩm định giá tài sản vô hình
 6. Thẩm định giá tài sản vô hình bằng cách tiếp cận từ thị trường
 7. Thẩm định giá tài sản vô hình bằng cách tiếp cận từ thu nhập
 8. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ hạch toán tài sản cố định vô hình
 9. Thẩm định giá tài sản vô hình ứng dụng mô hình Black – Scholes
 10. Giá trị thương hiệu trong thẩm định giá tài sản vô hình của doanh nghiệp

Như vậy là chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận thẩm định giá. Hy vọng rằng bài viết sẽ là hành trang vô giá trong quá trình nâng bước giúp bạn đạt được thành tích cao trong học tập cũng như công việc. Chúc bạn thành công.

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên (*)
Địa chỉ Email (*)
Số điện thoại (*)
 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM
THÔNG TIN LIÊN HỆ - LUẬN VĂN 99

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU

- VP Hà Nội: Tòa nhà Nam Đô, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- VP HCM: Tòa nhà Dali, 24C, Phan Đăng Lưu, P.6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0989-546-803

Email: dichvuluanvan99@gmail.com

Copyright © 2008 by LV99 - Top các dịch vụ viết thuê luận văn uy tín