viết thuê luận văn 99
DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN UY TÍN NHẤT
HOTLINE: 0989-546-803
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin: Hướng dẫn cách viết & đề tài mẫu

Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong những học phần bắt buộc mà sinh viên bậc đại học, học viên cao học thuộc nhiều khối ngành khác nhau. Thông thường, môn học này sẽ được bắt đầu học sau khi học sinh, sinh viên hoàn thành môn Triết học Mác - Lênin. Trong bài viết này, Luận Văn 99 sẽ giới thiệu đến bạn đọc sơ lược về môn học cũng như cách viết tiểu luận và một số mẫu đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin tham khảo. Cùng tham khảo nhé!

Tổng quan về môn kinh tế chính trị Mác - Lênin

Học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng, cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh phát triển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sinh viên, học viên sau khi kết thúc môn học sẽ có được những hiểu biết về đối tượng, phương pháp nghiên cứu, nội dung và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Trên cơ sở đó, hình thành cho sinh viên, học viên các kỹ năng tư duy, phân tích, nhận diện và đánh giá bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. môn học này cũng giúp người học nhận thức, xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Thông thường, để đánh giá khả năng tiếp thu và khả năng tư duy, vận dụng kiến thức môn học sinh viên, học viên cao học cần phải hoàn thành bài tiểu luận cuối khóa. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách viết một bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin chuẩn nhất. 

tieu_luan_kinh_te_chinh_tri_mac_lenin_luanvan99
Viết tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận triết học là gì? Hướng dẫn cách viết một bài tiểu luận triết học

Cách viết tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin

➢ Về nội dung:

Cũng giống như các bài tiểu luận thông thường khác, nội dung tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin cũng bao gồm 3 phần chính:

 • Mở đầu: Mục đích của lời mở đầu tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin là cung cấp cho độc giả những thông tin khái quát nhất liên quan vấn đề nghiên cứu được đề cập trong bài tiểu luận. Bao gồm: Vấn đề nghiên cứu là gì? Mục đích của việc nghiên cứu? Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu?. Độ dài lý tưởng cho phần mở đầu nên là một trang.
 • Nội dung: Đặt vấn đề cần nghiên cứu và cách thức giải quyết vấn đề trên cơ sở kết hợp lý luận và thực tiễn. Phần nội dung nên có độ dài từ 10 - 15 trang.  
 • Kết luận: Tóm tắt ngắn gọn một lần nữa các nội dung chính, các vấn đề nghiên cứu đã đạt được của bài tiểu luận.

➢ Về hình thức trình bày: 

Tùy theo yêu cầu của trường hoặc của giáo viên mà hình thức trình bày sẽ có sự khác nhau nhất định (ví dụ như size chữ, phông chữ, cách dòng, căn lề…) nhưng format chung vẫn sẽ gồm:

 • Bìa tiểu luận
 • Mục lục
 • Lời mở đầu
 • Nội dung
 • Kết luận 
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (nếu có)

Gợi ý cách chọn chủ đề tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin

Như đã đề cập ở phần trên, vấn đề nghiên cứu của tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin sẽ xoay quanh các kiến thức đã được giảng dạy, tiếp thu trong quá trình học tập và từ đó liên hệ đến thế giới và Việt Nam. Một số vấn đề nghiên cứu thường được lựa chọn là:

 • Các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về hàng hóa, tiền tệ, thị trường
 • Các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa
 • Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường
 • Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
 • Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường
 • Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 
 • Công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta

Tại Luận Văn 99, chúng tôi hiện đang cung cấp DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Nếu bạn đang gặp khó khăn với bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin của mình? Liên hệ ngay với chúng tôi nhé! Chi tiết dịch vụ xem tại: https://luanvan99.com/dich-vu-viet-thue-tieu-luan-bid9.html

Một số đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin tham khảo

 1. Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
 2. Quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa. Thực trạng và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở Việt Nam
 3. Phân tích nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong phép biện chứng duy vật. Sự vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của Đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước
 4. Tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và sự đa dạng hàng hóa các loại hình sở hữu ở nước ta
 5. Sự vận dụng học thuyết Mác về hình thái kinh tế – xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới
 6. Phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về sở hữu
 7. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mâu thuẫn còn tồn tại và giải pháp
 8. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong giai đoạn đi lên CNXH. Thực trạng và giải pháp
 9. Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước
 10. Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở Việt Nam hiện nay
 11. Nội dung tư tưởng “Pháp trị” của Hàn Phi Tử và sự vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện nay
 12. Quy luật phân phối tại Việt Nam: Thực trạng & một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới ở nước ta
 13. Vận dụng lý luận kinh tế chính trị về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam hiện nay
 14. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 15. Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong việc giải thích lý do Việt Nam lựa chọn mô hình kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa
 16. Lý luận chung về nền kinh tế thị trường. Cơ sở hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
 17. Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 18. Lý luận về quan hệ phân phối. Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối ở Việt Nam hiện nay
 19. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng hội nhập kinh tế của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
 20. Vai trò của Công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam
 21. Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn hiện nay
 22. Phân tích vai trò và tầm quan trọng của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 23. Vận dụng lý luận về địa tô của C.Mác trong chính sách đất đai ở nước ta hiện nay
 24. Vận dụng lý luận về tiền lương của C.Mác trong chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay
 25. Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ kinh nghiệm ở một số nước trên Thế giới.
 26. Nội dung của hình thái kinh tế - xã hội và sự vận dụng lý luận này vào điều kiện Việt Nam hiện nay
 27. Vận dụng quan điểm lý luận nhận thức vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau thời kỳ đổi mới
 28. Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta
 29. Tìm hiểu nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận và vấn đề lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
 30. Vận dụng phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến trong phân tích mối liên hệ giữa bảo vệ môi trường sinh thái và sự tăng trưởng kinh tế

Tham khảo & Download miễn phí 200 đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin mẫu TẠI ĐÂY!

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên (*)
Địa chỉ Email (*)
Số điện thoại (*)
 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM
THÔNG TIN LIÊN HỆ - LUẬN VĂN 99

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU

- VP Hà Nội: Tòa nhà Nam Đô, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- VP HCM: Tòa nhà Dali, 24C, Phan Đăng Lưu, P.6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0989-546-803

Email: dichvuluanvan99@gmail.com

Copyright © 2008 by LV99 - Top các dịch vụ viết thuê luận văn uy tín